2022/01/21

Duc Tho urban planning - Thiết kế quy hoạch đô thị Đức Thọ


Site location : thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Developer : TNG
Type : Shophhouse & Villa
Area : 112,54 HaThiết kế quy hoạch đô thị khu nhà ở, dịch vụ thương mại thị trấn Đức Thọ

Tiến độ thiết kế quy hoạch đô thị Đức Thọ do công ty Plan ADD đã triển khai:- Thời gian thực hiện thiết kế Concept: 20 ngày
- Thời gian thực hiện thiết kế hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở: 30 ngày.
- Thời gian thực hiện TKBVTC + Dự toán chi tiết: 30 ngàyMột số hình ảnh phối cảnh quy hoạch đô thị tại Đức Thọ

Ngoài ra Plan ADD có kinh nghiệm dày dặn, đã thiết kế nhiều dự án quy hoạch đô thị khác bạn có thể tham khảo tại: Thiết kế quy hoạch đô thị mới Cao Ngạn.
Tìm hiểu thêm về: thiết kế quy hoạch xây dựng