2022/01/21

Urban Planning - KOSY Thai Nguyen

Developer - KOSY Group 

Site location: Cao Ngạn new urban area.

Design by PlanADD

Type : Shophhouse & Villa

Area: 112,54 Ha

Urban Planning - Idea for Cao Ngan new urban area


Ý tưởng chủ đạo của thiết kế quy hoạch đô thị mới Cao Ngạn là xây dựng thành phố thông minh. Đây cũng là một trong những định hướng lâu dài của chiến lược phát triển hạ tầng tại Việt Nam.
Kế hoạch thiết kế quy hoạch các đô thị này đã được chính phủ Việt nam nghiên cứu một cách nghiêm túc từ năm 2015. Cho đến nay, thủ tướng chính phủ đã coi vấn đề này như là một kế hoạch lớn cho sự phát triển lâu dài nên kinh tế Việt nam. 
Các thành phố lớn của Việt nam cũng đã bắt đầu công bố kế hoạch cho quy hoạch các đô thị hiện đại, thông minh và đang trong quá trình ký Biên bản ghi nhớ với các đơn vị CNTT trong và ngoài nước.

Một số hình ảnh thiết kế quy hoạch đô thị mới Cao Ngạn

Thiết kế quy hoạch đô thị mới Cao Ngạn
Phối cảnh tổng thể quy hoạch

Thiết kế quy hoạch đô thị mới Cao Ngạn
Phối cảnh tòa cao ốc trung tâm khu đô thị

Thiết kế quy hoạch đô thị mới Cao Ngạn
Phối cảnh góc

Thiết kế quy hoạch đô thị mới Cao Ngạn
Phối cảnh quy hoạch khu dân cư

Ngoài ra Plan ADD có kinh nghiệm dày dặn, đã thiết kế nhiều dự án quy hoạch đô thị khác bạn có thể tham khảo tại: Thiết kế quy hoạch đô thị QUANG VINH RESOR