EMERALD CITY

RESIDENCE, COMMERCIAL, COMPLEX


Site :PhuDien, Hanoi, Vietnam
Site Area : 8,69 ha
Building Area : 472648m²
Total Area : 3.864.994m²

BCI AWARDS

2012 - 2017 BCI TOP10/
TOP 10 BCI CHAU A

We've got BCI award 2 time in 2012 and 2017
BCI Asia Awards (BCIAA) - Top 10 Architect Awards
honors the most commercially significant architects
in HK, MLS, PLP, SGP, TLD and Vietnam

U-Silk City

RESIDENCE, COMMERCIAL, COMPLEX
Site : Van Khe, Hanoi, Vietnam
Site Area : 92,107m²
Building Area : 26,793m²
Total Area : 681,821m²

Celve Complex

SPORTS, COMMERCIAL COMPLEX
Site : Van Phu, Ha Ðong, Hanoi, Vietnam
Site Area : 65,606m²
Building Area : 30,383m²
Total Area : 772,347m²

D27e SEVEN STARS

OFFICE, APARTMENT COMPLEX
Site : CauGiay, Hanoi, Vietnam
Site Area : 22,256m²
Building Area : 6,524m²
Total Area : 162,806m²

DRAGON–PIA RESORT

CONDO, ENTERTAIMENT, MARINA
Site :Nha Trang, An Vien, Viet nam
Site Area : 21,974m²
Building Area : 8,081m²
Total Area : 103,923m²

CAU GIE-NINH BINH EXPRESS
SERVICE AREA

SERVICE AREA, COMPLEX MALL
Site : Ha Nam, Viet nam
Site Area :18,562m²
Building Area : 6,012m²

E4-19 COMPLEX

APARTENT COMMERCIAL COMPLEX
Site : Cau Giay, Ha noi, Viet nam
Site Area : 4,450m²
Building Area : 2,059m²
Total Area : 51,609m²

YAOUNDÉ HOTEL

HOTEL, SERVICE APARTENT, CONFERENCE
Site : Yaounde, Cameroon
Site Area : 6ha
Building Area : 3,059m²

recent


Our News

2022/11/22

Cheong-pyeong Apartment Design

VISTA 5

Developer : HDC
- Site location  : Cheong-Pyeong, Gyeonggi-Do, Korea
- Project scale : 49.087 ㎡
- Total Floor 27F
Type : APT
2022/10/10

베트남 공장 건설 투자 절차에 대한 간단한 이해

베트남은 전 세계 투자자들과 한국 투자자들에게 잠재적인 시장이다. 최근 몇 년 동안 한국의 투자 자본 비율은 항상 베트남의 FDI 구조에서 가장 큰 비율을 차지했다.베트남의 토지 펀드는 여전히 ​​매우 크고 인프라가 지속적으로 개발되어 투자자에게 유리한 조건을 만들고 있다. 동시에 많은 대형 제조 브랜드가 점차 공장을 베트남으로 이전하면서 거대한 발전 모멘텀을 창출하고 베트남 투자 절차를 보다 쉽게 만드는 메커니즘의 변화로 이어지고 있다. 이 기사의 범위 내에서 ADD Group은 베트남에서 산업 공장 건설에 투자하는 절차를 소개한다.

베트남 프로젝트 투자 절차

1. 베트남 프로젝트 투자 절차] 베트남 건설투자 위치 선정:

 • a) 프로젝트 위치 찾기
 • b) 토지임대차/매매계약서 체결, 토지이용권증명서 신청(레드북)
 • c) 투자정책 신청, 투자정책 관련 사업체 설립

이 기간 동안 투자자는 프로젝트에 가장 적합한 위치를 선택하기 위해 직접 또는 부동산 중개인을 통해 적극적으로 조사하고 산업 지대 관리 위원회에 연락해야 한다.

투자자들은 다음 웹사이트에서 베트남의 주요 산업 지역 목록과 지도를 참조할 수도 있다: 베트남 산업 단지-Link

2. 베트남 프로젝트 투자 절차] 베트남에서 건설 투자를 수행하기 위한 허가 및 인증서 신청:

 • a) 연면적 1/500(또는 계획허가)에 대한 동의서 작성
 • b) 기술인프라 연계 신청서류 작성 (상수도, 빗물배수, 폐수, 전기공급 등)
 • c) 지질 조사를 위한 드릴링 (토양 구조를 확인하여 기초 계획을 결정)
 • d) EIA 승인(환경영향평가) 준비 및 신청
 • e) 건설 도면 및 비용 견적 준비
 • f) 설계검증(법에 의한 설계과제 품질검증보고서)
 • g) 화재 예방 및 진압 승인 및 서류 작성
 • h) 투자자기 디자인 프로젝트 승인 (검증 결과 기준)
 • i) 건설 허가 신청 서류 작성

2단계와 3단계에서 투자자는 베트남에서 많은 경험을 가지고 있고 한국 투자자의 심리와 일하는 문화를 이해하고 있는 설계 및 시공 컨설팅 회사를 선택해야 가장 효과적인 방식으로 상을 받을 수 있습니다.

3. 베트남 프로젝트 투자 절차] 베트남 건설 투자 프로젝트 전개:

 • a) 프로젝트 건설 계약자를 선정하기 위한 입찰 조직
 • b) 전기연계 신청 준비 및 승인
 • c) 인가도면에 따라 현장시공
 • d) 품질 프로필 만들기
 • e) 모니터링 보고서 작성
 • f) 방화, 가스 LPG 인수
 • g) 전체 프로젝트의 건설 완료 수락, 가동 허락
 • h) 공장가동시험, 환경출력품질점검(6개월)
 • i) EIA(환경) 문서의 작성 및 승인을 완료하고 공식적으로 공장을 생산 및 비즈니스에 투입한다.

프로젝트의 지역 및 특성에 따라 베트남 건설투자 절차의 순서와 시기에 따라 조정될 수 있다. 투자자들은 ADD Group에 연락하여 가장 정확하고 적절한 조언을 받을 수 있다.

ADD 건설  Group 은 
Plan ADD  [㈜플랜애드 건축사 사무소]의 모 기업에서 시작되어
현재는 Plan ADD Vietnam [㈜플랜애드 베트남 법인], 
ADD Construction  [애드 건설],
ADD Global  [건축 자재무역]으로 새롭게 출발하는 젊은 기업입니다.

2022/03/28

Thiết kế tòa nhà văn phòng, cao ốc, khu phức hợp - Lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế phù hợp

Tòa nhà cao ốc, khu phức hợp là một kiến trúc bao gồm nhiều phân khu chức năng khác biệt liên kết với nhau. Các công trình này được thiết kế nhằm tối đa hóa giá trị mang lại cho chủ đầu tư cũng như khách hàng sử dụng công trình. Tại Việt Nam các công trình này tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng.

1. Những mẫu thiết kế tòa nhà cao ốc tiêu biểu:

Thiết kế tòa nhà tổ hợp khách sạn và văn phòng TNR Tam Trinh

 • Chủ đầu tư: TNR
 • Địa chỉ dự án: Số 411, Đường Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
 • Tổng diện tích đất: 14,099 m2
 • Tầng cao: 27 Tầng
 • Tổng diện tích sàn xây dựng: 129,478 m2
 • Bố trí công năng: Tổ hợp thương mại, Siêu thị, văn phòng và nhà ở để bán
 • Giải thích ngôn ngữ thiết kế: Tổ hợp công trình được thiết kế từ cảm xúc cùng những DÒNG CHẢY. Với ý đồ nhấn mạnh sự đồng điệu, Giữa hình khối mạnh mẽ, góc cạnh của Kiến trúc Tòa nhà với những đường cong mềm mại và biến hóa của những dòng sông, những tuyến phố trong lòng thành phố Hà Nội, nhóm tác giả chúng tôi đã cố gắng tạo ra sự dịch chuyển trong kiến trúc, biến những thứ thông thường thành đặc biệt.

Liên hệ ADD 건설 Group tư vấn thiết kế kiến trúc và xây dựng: KOR: 093 6868 700 - VIE: 0945 802 861

Thiết kế tổ hợp khách sạn và văn phòng

Thiết kế tòa nhà phức hợp cao ốc ECO Green Super Tall Tower

 • Chủ đầu tư: Xuan Mai Invest
 • Địa chỉ dự án: Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. HCM
 • Tổng diện tích đất: 10,271.10 m2
 • Tầng cao: 69 Tầng
 • Tổng diện tích sàn xây dựng: 139,073.37 m2
 • Bố trí công năng: Khách sạn 5 sao, căn hộ dịch vụ, Thương mại
 • Giải thích ngôn ngữ thiết kế: Tổ hợp công trình được thiết kế từ cảm xúc cùng những DÒNG CHẢY. Với ý đồ nhấn mạnh sự đồng điệu, Giữa hình khối mạnh mẽ, góc cạnh của Kiến trúc Tòa nhà với những đường cong mềm mại và biến hóa của những dòng sông, những tuyến phố trong lòng thành phố Hà Nội, nhóm tác giả chúng tôi đã cố gắng tạo ra sự dịch chuyển trong kiến trúc, biến những thứ thông thường thành đặc biệt.
Thiết kế tòa nhà cao ốc, khu phức hợp

Thiết kế khu cao ốc tổ hợp đô thị Usilk City

 • Chủ đầu tư: Sông Đà Thăng Long
 • Địa chỉ dự án: Văn Khê, Hà Nội, Việt Nam
 • Tổng diện tích đất: 92,107 m2
 • Tầng cao: 50 Tầng
 • Tổng diện tích sàn xây dựng: 26,793 m2
 • Bố trí công năng: Khu văn phòng, Thương mại, Căn hộ cao cấp
 • Giải thích ngôn ngữ thiết kế: Các khối thấp tầng được bố trí mở nhằm tạo hiệu quả tối đa dễ dàng tiếp cận từ nhiều phía, dậy lên nguồn sinh khí cho toàn dự án. Xen giữa các khối chức năng phân tách là không gian mở tạo sự giao lưu tích cực với môi trường xung quanh. Mỗi khối tháp là một công trình mở, có những góc nhìn rộng, đẹp với cảnh quan. Plan ADD đã thiết kế khu phức hợp với hai khối cao ốc 50 tầng với mặt đứng nổi bật, dễ nhận thấy đây là hai toà nhà chủ đạo của toàn khu. Áp dụng hình thức mặt ngoài biến hoá mang đến tính hiện đại cho công trình. Không gian thiết kế mở kết hợp cảnh quan cây xanh tạo sự thân thiện môi trường. Quy hoạch hợp lý trên cơ sở cân nhắc khả năng kỹ thuật và tính kinh tế. Các khối còn lại cao từ 25~30 tầng, hình thành skyline thống nhất ý tưởng toàn khu đô thị Usilk-city, công trình là điểm nhấn, thoát khỏi mô hình kiến trúc phổ biến của Việt Nam, tạo gương mặt mới cho đô thị .Vật liệu tường kính (Curtain Wall) của mặt đứng tạo cảm giác biến hoá, đặc biệt và hiện đại.
Thiết kế khu cao ốc, tổ hợp đô thị

Thiết kế tòa nhà khu phức hợp dịch vụ thương mại, siêu thị và nhà ở Phú Diễn Complex

 • Chủ đầu tư: Aideco JSC
 • Địa chỉ dự án: Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • Tổng diện tích đất: 8.9 ha
 • Tầng cao: 15~35 Tầng
 • Tổng diện tích sàn xây dựng: 175,000 m2
 • Bố trí công năng: Công viên, Thương mại, Căn hộ, Khách sạn, Villa
 • Giải thích ngôn ngữ thiết kế: Bố cục mặt bằng của dự án được thiết kế chặt chẽ, thể hiện dây chuyền công năng sử dụng hợp lý. Đề xuất và đưa vào công trình những không gian phù hợp với điều kiện sống của người Việt Nam: Không gian chức năng ở, không gian chức năng thương mại dịch vụ, siêu thị, nhà trẻ, không gian chức năng văn phòng, không gian chức năng giải trí, giao thông tĩnh và động được thiết kế hợp lý dễ dàng tiếp cận sinh hoạt. Bố cục mặt bằng của mỗi tầng ở gồm nhiều chức năng khép kín, đảm bảo các yêu cầu về chiếu sáng, thông gió, chống ồn và phòng cháy chữa cháy.
Thiết kế tòa nhà cao ốc, khu phức hợp dịch vụ thương mại, siêu thị và nhà ở

Thiết kế khu phức hợp Viettraximex

 • Chủ đầu tư: Viettracimex
 • Địa chỉ dự án: Lô E4-19, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
 • Các thông số kỹ thuật: ( tầng cao, diện tích, …)
 • Tổng diện tích đất: 4,450 m2
 • Tầng cao: 30 Tầng
 • Tổng diện tích sàn xây dựng: 72,434 m2
 • Giải thích ngôn ngữ thiết kế: Quan điểm nghiên cứu kiến trúc hạ tầng đồng bộ nhằm đáp ứng mục tiêu xây dựng một tổ hợp công trình mang tính điểm nhấn và nổi bật, đóng vai trò quan trọng trong khu đô thị về mọi mặt, kết hợp hài hoà với các công trình hiện hữu và cảnh quan đô thị.
Thiết kế tòa nhà cao ốc, khu phức hợp

Ngoài ra chúng tôi đã triển khai rất nhiều dự án thiết kế tòa nhà cao ốc, khu phức hợp khác, quý vị có thể tham khảo tại: Link Complex;
Tìm hiểu thêm các dự án thiết kế quy hoạch đô thị Plan ADD đã triển khai tại: link;
Tìm hiểu thêm các dự án thiết kế khu nhà ở do Plan ADD đã triển khai tại: link;

Liên hệ ADD 건설 Group tư vấn thiết kế kiến trúc và xây dựng: KOR: 093 6868 700 - VIE: 0945 802 861

2. Thiết kế các tòa nhà cao ốc, khu phức hợp cần đáp ứng những yêu cầu nào?

Tùy thuộc vào tính chất công trình và định hướng của mỗi chủ đầu tư sẽ có những yêu cầu cụ thể với các sản phẩm thiết kế kiến trúc. Tuy nhiên các phương án thiết kế thường cần đáp ứng một số tiêu chí quan trọng sau:

 • Tính gắn kết hài hòa khi thiết kế các tòa nhà văn phòng, cao ốc, khu phức hợp: thể hiện ở bố cục và hình khối công trình mang tính chất của một Tổ hợp thương mại – văn phòng – khách sạn, căn hộ cao cấp, hài hòa với cảnh quan khu vực. đảm bảo hài hoà chức năng của công trình trong tổng thể đô thị và hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.
 • Thiết kế tòa nhà văn phòng, khu phức hợp cần đảm bảo tính hiệu quả: Đảm bảo đạt hiệu quả sử dụng, khai thác ở mức độ cao nhất, phù hợp với tính chất công trình.
 • Tính biểu tượng, tạo điểm nhấn: thể hiện được tính thu hút, ấn tượng của thiết kế tòa nhà cao ốc, khu phức hợp.
 • Thiết kế cần đảm bảo tính khả thi về kỹ thuật: Các giải pháp kỹ thuật phải phù hợp với điều kiện thi công đối với các tòa nhà cao ốc.
 • Phương án thiết kế tòa nhà, khu phức hợp đảm bảo được khoảng lùi của công trình theo chỉ giới quy hoạch và qui định của qui chuẩn qui hoạch hiện hành.
 • Đảm bảo khớp nối giao thông và đáp ứng về hạ tầng kỹ thuật, đậu xe.
 • Hình khối, hình thức kiến trúc của các công trình và màu sắc vật liệu kết cấu bao che công trình cần hài hòa, thân thiện và góp phần tôn vẻ đẹp của kiến trúc đô thị.
 • Không gian đỗ xe ô tô- xe máy đảm bảo cho nhân viên và khách sử dụng công trình.

3. Thiết kế tòa nhà văn phòng, cao ốc, khu phức hợp nên lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế như thế nào

Để đảm bảo chất lượng sản phẩm thiết kế, chủ đầu tư cần lựa chọn kỹ lưỡng nhà thầu tư vấn thiết kế, một công ty kiến trúc chuyên nghiệp, uy tín sẽ không chỉ đảm bảo được về tình thẩm mỹ, chất lượng của thiết kế công trình mà còn hạn chế tình trạng chậm tiến độ, tiết kiệm thời gian cho chủ đầu tư, … Một số tiêu chí để quý chủ đầu tư cân nhắc trong quá trình lựa chọn đơn vị thiết kế kiến trúc:

 • Công ty thiết kế kiến trúc tòa nhà văn phòng, cao ốc, khu phức hợp được lựa chọn cần có kinh nghiệm triển khai 2-4 dự án tương tự trong thời gian 5 năm gần nhất.
 • Ưu tiên các nhà thầu kiến trúc đã từng đạt giải thưởng top 10 ASIA do BCI đánh giá.
 • Chủ trì dự án và đội ngũ kiến trúc sư, thiết kế dày dặn kinh nghiệm. Công ty có thời gian hoạt động lâu dài trong lĩnh vực tư vấn thiết kế kiến trúc tòa nhà văn phòng, cao ốc, có khả năng điều phối và kiểm soát tốt thời gian và chất lượng các dự án.
 • Đơn vị tư vấn thiết kế có các chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng phù hợp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.
ADD 건설  Group 은 
Plan ADD  [㈜플랜애드 건축사 사무소]의 모 기업에서 시작되어
현재는 Plan ADD Vietnam [㈜플랜애드 베트남 법인], 
ADD Construction  [애드 건설],
ADD Global  [건축 자재무역]으로 새롭게 출발하는 젊은 기업입니다.

2022/03/24

TNG Ngã Bảy 2

The new urban area project Nga Bay 2 Town, Nga Bay Town with a scale of about 11.7 hectares will be built to meet the town's demand for housing, urban services, and education, and at the same time create establish a new central area for Nga Bay town. The new urban area project Nga Bay 2 Town, Nga Bay Town brings to Nga Bay town a new, spacious, clean and modern architectural space.

The project is invested by TNG with the detail:

- Address: Nga Bay Town, Hau Giang District.

- Land Area: 1,03ha.

- Work: Shop House, Villa, Town House

- Construction area:  11,7 ha

See more similar project of ADD-Group at: Apt-Housing
Reading more about Urban planning in Vietnam: Thiết kế quy hoạch xây dựng


2022/02/21

베트남 건축비 &베트남 건설투자비 관리

건설 투자 비용 관리는 프로젝트 관리자가 비용 초과를 피할 수 있습니다. 일반적으로 건설 비용 관리에는 인건비, 원자재 비용 및 간접비의 추정 및 예측이 수반됩니다. 건설투자 비용 관리의 목적은 프로젝트가 시간과 예산 내에서 완료되도록 돕는 것입니다. 건설투자비 관리에 대해 다음 글을 통해 자세히 알아봅시다!

관련 게시물: 베트남 산업 단지

1. 베트남 건설 단가에 영향을 미치는 요인 

구조적 요구 사항

건설 작업에는 다양한 유형과 용도가 있으며 건물의 설계 및 구조에 영향을 미칩니다. 기능과 투자자의 목적에 따라 공사단가가 달라지며, 고객에게 직접 원가를 산정하기 어렵습니다. ADD GROUP의 엔지니어가 더 많은 시간을 절약하는 도움을 주며 가장 중요한 것은 전문가로부터 가장 정확한 정보를 얻을 수 있습니다.

규모

공사규모 및 공사여건에 따라 공사단가가 상이합니다. 예를 들어 건축 면적이 500m2, 10,000m2 또는 20,000m2인 작업의 경우 m2당 단가가 다릅니다.

베트남 건축 및 건설에 대한 지원은 ADD 건설 Group에문의하십시오: KOR: 093 6868 700 - VIE: 0945 802 861

디자인

이것은 또한 현재 건설 단가에 영향을 미치는 주요 요인 중 하나입니다. 기본 재료를 사용하는 단순하고 현대적인 작업부터 복잡하고 정교한 작업에 이르기까지 작업의 디자인은 비용과 공사 시간이 다릅니다. 사용 기능을 충족하고 환기 및 조명 시스템을 완성하여 비즈니스 투자 비용 측면에서 여전히 효과적이며 향후 비즈니스 운영에 최적입니다.

베트남 건축비

건축 자재

프로젝트의 사용 목적에 따라 투자자는 비즈니스의 실제 요구에 따라 다양한 유형의 건축 자재를 선택합니다. 예를 들어, 식품 생산, 기계 가공 또는 건축 자재에 대한 요구가 높은 전자 장비에 사용되는 공장의 경우 건설 비용이 일반 공장보다 높습니다.

2. 베트남 건축비 관리에는 어떤 내용이 포함되나요? 

2.1. 예비 비용 견적

자세한 계획을 수립하기 전에 비용 견적은 투자자가 특정 건설 ​​프로젝트에 자금을 투자할지 여부를 결정하는 가장 일반적인 방법입니다. 그러나 건설 업계의 모든 사람이 비용을 정확하게 견적할 수 있는 것은 아닙니다. ‌부정확한 비용 견적은 프로젝트 심각한 결과를 초래할 수 있으며 이윤이 완전히 사라질 수도 있습니다. 따라서 비용을 견적하기 위해 우수한 전문 지식을 갖춘 건설 프로젝트 관리자를 고용하는 것이 일반적인 선택입니다.


베트남 건축비

2.2. 베트남 공사비 관리

건설 프로젝트에 대한 전체 계획을 완료한 후에는 고용 비용, 자재 구매 및 건설 시간을 포함하여 프로젝트 비용에 대한 보다 자세한 추정치를 얻을 수 있습니다. 건설 프로젝트의 비용을 추정할 때 시간 요소를 무시해서는 안 됩니다. 프로젝트가 지연되면 인건비 및 기타 추가 비용 증가로 인해 예산 초과가 발생하기 때문입니다.


3. 베트남 건축비을 관리하는 몇 가지 좋은 팁

3.1. 비용 계획을 정기적으로 업데이트

건설 프로젝트 관리자는 정기적으로 비용 계획을 분석하고 재평가하여 변경이 필요한지 결정해야 합니다.

비용이 한 측면에서 예상보다 높으면 다른 측면에서 비용을 줄여 균형을 재조정해야 합니다. 또한, 공사비는 외부 영향으로 인해 변동될 수 있습니다. 인플레이션이나 원자재 부족과 같은 외부 요인으로 인해 가격이 변동될 수 있습니다. 결과적으로 이전에는 항상 예산 범위 내였던 프로젝트가 이제는 예산을 초과할 수 있습니다.

건설 관리 소프트웨어를 사용하는 이점은 회계 프로그램과 통합되어 이해 관계자에게 실시간 비용 및 생산성 데이터를 제공하여 정보에 입각한 결정을 내리고 프로젝트 계획이나 건설 일정을 정확하게 조정할 수 있다는 것입니다.


베트남 건축 및 건설에 대한 지원은 ADD 건설 Group에문의하십시오: KOR: 093 6868 700 - VIE: 09 3456 8700

3.2. 정기 건축비 보고서 보내기

정기적인 비용 보고서는 프로젝트 진행 상황에 대한 최신 정보를 유지하기 위해 프로젝트 투자주에게 전송됩니다. 비용 보고는 또한 프로젝트 관리자가 비용을 잘 관리하여 프로젝트의 재정 상태를 결정하는 데 도움이 됩니다.

건설 프로젝트에 대한 실시간 진행 보고서(예: 일일 보고서)로 프로젝트 상태를 업데이트함으로써 비용 보고서는 계획되지 않은 예산 지연 또는 초과를 조기에 잠재적 리스크를 식별하는 데 도움이 됩니다.


3.3. 예상 계획 준비

리스크 관리 프로세스를 설정함으로써 프로젝트 관리자는 건설 지연 또는 예산 초과에 대한 예상 사태를 계획하고 문제가 심각해지기 전에 해결 계획을 세울 수 있습니다.

예상 계획은 문제가 발생할 때 프로젝트를 제시간에 완료하기 위해 보험료를 지불하지 않도록 도와줍니다.

염두에 두어야 할 한 가지는 가능한 리스크 평가를 기반으로 비상 계획을 개발해야 한다는 것입니다. 예상 계획에는 아이디어나 사양의 변경에 따른 건설 프로젝트 범위의 변경이 포함되지 않습니다. 프로젝트 범위에 대한 예상 변경은 비상 예산에 의존하지 않는 다른 측면에 대한 예산을 줄임으로써 균형을 이루어야 합니다.


3.4. 모든 건설 단계에서 비용 계획 준수

건설 프로젝트의 건설은 초기에 설정한 일정과 예상 건설 비용에 따라 진행되어야 합니다.

일반적으로 건설 프로젝트 비용의 80%는 설계에 따라 결정되고 나머지 20%는 건설 과정에 따라 결정됩니다. 또한 프로젝트팀은 요소가 다른 요소와 균형을 맞추지 않고 프로젝트 요소의 비용을 임의로 늘릴 권리가 없음을 알아야 합니다.


건설투자비 관리는 건설 프로젝트를 계획하는 데 필수적인 부분입니다. 또한 계약자가 건설 프로젝트에서 이익을 얻을 수 있는지 여부를 결정하는 요소입니다. 성공적인 프로젝트를 위해서는 정확한 공사비 관리 계획이 필수적입니다. 기본적으로 비용 관리는 프로젝트가 제 시간에 예산 범위 내에서 제공되도록 하는 데 도움이 됩니다.

자세히 알아보기: 베트남 인프라 건설 - 조심해야 할 일반적인 리스크

ADD 건설  Group 은 
Plan ADD  [㈜플랜애드 건축사 사무소]의 모 기업에서 시작되어
현재는 Plan ADD Vietnam [㈜플랜애드 베트남 법인], 
ADD Construction  [애드 건설],

ADD Global  [건축 자재무역]으로 새롭게 출발하는 젊은 기업입니다.

2022/02/17

KHU NHÀ Ở ĐÔ THỊ HÀ LỘC - Thiết kế ý tưởng công trình tiện ích

 

 1. Thông tin dự án thiết kế khu nhà ở đô thị Hà Lộc:

Địa điểm:

Hai bên tuyến đường dẫn vào trạm thu phí IC9 đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai, thuộc địa bàn xã Hà Lộc, Thị Xã Phú Phọ, tỉnh Phú Thọ

Hạng mục:

Trường mầm non, nhà văn hóa, khu thương mại dịch vụ

Chủ đầu tư:

Công ty cổ phần May - Diêm Sài Gòn

Đơn vị tư vấn thiết kế:

Công ty TNHH Plan ADD

Tên dự án:

Thiết kế khu nhà ở đô thị Hà Lộc


2. Quy mô dự án thiết kế công trình :

Hạng mục

Diện tích (m2)

Mật độ xây dựng

Tầng cao tối đa

Công trình giáo dục (Trường mầm non)

2499.7m2

40%

Tối đa 3 tầng

TMDV1 

1082.60m2

60%

Tối đa 3 tầng với chiều cao tối đa 15,00m

TMDV2

3552.60

60%

Tối đa 3 tầng với chiều cao tối đa 15,00m


Liên hệ ADD 건설 Group để được tư vấn thiết kế kiến trúc và xây dựng: KOR: 093 6868 700 - VIE: 093 4568 700

3. Một số hình ảnh phối cảnh ý tưởng dự án do Plan ADD thiết kế:

Thiết kế ý tưởng concept khu nhà ở đô thị
Phối cảnh thiết kế công trình thương mại dịch vụ

Thiết kế ý tưởng concept khu nhà ở đô thị
Phối cảnh thiết kế công trình thương mại dịch vụ

Thiết kế ý tưởng concept khu nhà ở đô thị
Phối cảnh thiết kế công trình thương mại dịch vụ

Thiết kế ý tưởng concept khu nhà ở đô thị - Trường mầm non
Phối cảnh thiết kế công trình trường mầm non 

Thiết kế kiến trúc đã tuân thủ theo các chỉ tiêu về quy hoạch, mật độ, tầng cao,… Phù hợp các quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành và các tiêu chuẩn nước ngoài được phép áp dụng ở Việt Nam. Thiết kế tính đến các yếu tố tiết kiệm chi phí đầu tư cũng như chi phí vận hành sau này. Phương án thiết kế đã bố trí các hạng mục công trình trong khu đất phù hợp với chức năng, tạo vể đẹp hài hòa với kiến trúc cảnh quan xung quanh, đáp ứng nhu cầu ở theo tiêu chuẩn. Giải pháp kiến trúc thông thoáng, tạo vẻ đẹp đặc sắc hài hòa trong tổng thể khu vực, phù hợp với thiết kế đô thị song vẫn tạo nên dấu ấn về hình thức và giải pháp kiến trúc, khai thác tốt hướng nhìn, tận dụng thông gió và chiếu sáng tự nhiên. Hình thức kiến trúc: kiến trúc Hiện đại Phù hợp với điều kiện khí hậu khu vực, hình dáng và kích thước lô đất.
ADD 건설  Group 은 
Plan ADD  [㈜플랜애드 건축사 사무소]의 모 기업에서 시작되어
현재는 Plan ADD Vietnam [㈜플랜애드 베트남 법인], 
ADD Construction  [애드 건설],
ADD Global  [건축 자재무역]으로 새롭게 출발하는 젊은 기업입니다.

2022/02/16

베트남 부동산 투자, 중요한 통계

관련 게시물:

Investment in Vietnam

1. 베트남 부동산 시장 투자 개요

2021년 4분기 건설부 보고에 따른 일부 일반 정보.

1.1. 주택 건설 투자에 대한 개요

전국적으로 49개의 프로젝트가 있으며 15,169개의 허가된 아파트가 있다(2021년 3 분기I에 비해 약 125.6% 증가한 것으로 나타났다). 1,046개의 프로젝트가 있으며 299,075개의 아파트가 건설 중이다(2021년 3분기에 비해 약 148.7% 증가한 것으로 나타났다). 8,502개의 아파트가 있는 47개의 프로젝트가 건설 완료되었다. 그 중에:
 • 북부에는 3,657개의 허가된 아파트가 있는 24개의 프로젝트가 있다. 195개의 프로젝트가 있으며 149,170개의 아파트가 건설 중이다. 11개의 프로젝트가 있으며 888개의 아파트가 건설을 완료했다.
 • 중부 지역에는 1,814개의 허가된 아파트가 있는 06개의 프로젝트가 있다. 124개의 프로젝트가 있으며 57,141개의 아파트가 건설 중이다. 08개의 프로젝트가 있으며 2,530개의 아파트가 완공되었다.
 • 남부에는 9,698개의 허가된 아파트가 있는 19개의 프로젝트가 있다. 727개의 프로젝트가 있고 92,764개의 아파트가 건설 중이다. 28개 프로젝트에 5,084개의 아파트가 완공되었다.

베트남의 설계 및 건설에 대한 지원은 ADD 건설 Group에 문의하십시오: KOR: 093 6868 700


1.2. 관광 프로젝트의 투자 및 건설에 대한 정보

전국적으로 3,545개의 관광 아파트와 168개의 허가된 관광 빌라를 포함하는 06개의 신규 프로젝트가 있으며 주로 다음과 같이 곳에서 시행된다.
 • Hoa Binh 성(03 프로젝트),
 • Binh Dinh 성 (01 프로젝트),
 • Ninh Thuan 성 (01 프로젝트),
 • Ha Tinh 성 (01 프로젝트);
19,159개의 관광 아파트와 4,012개의 관광 빌라가 있는 53개의 프로젝트가 건설 중이다:
 • Khanh Hoa(26개 프로젝트)에 주로 집중,
 • Thua Thien Hue(15개 프로젝트),
 • Thua Thien Hue에는 07개의 프로젝트가 건설을 완료했다.

2. 베트남 부동산 소비 상황

아파트 및 단독주택 거래 건수는 44,690건으로 총 거래량은 2021년 3분기 대비 약 384%에 달한다. 이 중 북부 9,217건, 중부 5,355건, 남부 30,118건, 하노이에서만 2,465건의 성공적인 거래가 있다. 호치민시에는 7,640건의 성공적인 거래가 있다. (베트남 건설부 보고서에 따른 정보)

3. 베트남 부동산 가격

3.1. 아파트의 경우

 • 저렴한 아파트(1,080 usd/m2 미만): 1,080 usd 미만의 저렴한 아파트가 있는 프로젝트는 하노이에 있는 Ruby City CT3 프로젝트,Long Bien (930 usd/m2), Tecco Tu Hiep 프로젝트,Thanh Tri (1,065usd/m2)와 같이 중심에서 멀리 떨어져 있고 인프라가 미개발된 지역에만 있다; 호치민시에는 가격이 1,080 usd/m2 미만인 아파트가 있는 프로젝트가 거의 없다.
 • 중급 아파트(가격 약 1,300 usd/m2 ~ 1,740 usd/m2 이상): 하노이에서 신규 투자 아파트 건설 프로젝트의 대부분은 중형 세그먼트에 있으며 판매 가격이 1,300 ~ 1,740 usd: Tay Ho Ecolife 프로젝트(Tay Ho)는 약 1,540 usd/m2, Chelsea Park 프로젝트(Cau Giay)는 약 1,370 usd/m2, Hapulico 복합 프로젝트(Thanh Xuan)는 약 1,360 usd/m2이다. 호치민 시에서 중급 아파트 아파트의 가격은 약 1,520~1,960 USD/m2이다. 예를 들어 La Astoria 프로젝트(2구) 비용은 약 1,526 usd/m2, PARCSpring 프로젝트(2군)는 1,730 usd/m2이다, Grand View 프로젝트( 7군) 비용은 약 1,850 usd/m2, River Panorama 프로젝트( 7군) 비용은 약 1,860백만 VND/m2이다.
 • 고급 아파트(2,170 USD 이상의 가격): 하노이 및 호치민시에는 판매를 위해 제안되고 매우 높은 가격으로 광고되는 많은 새로운 프로젝트가 있다. 구체적으로 One Central Saigon 프로젝트(호치민 시 1군)는 예상 판매 가격이 약 28,260 - 34,780 usd/m2로 매우 높다; Grand Hang Bai 프로젝트는 24,780 - 30,343 usd/m2의 가격으로 하노이의 황금 땅에 위치하고 있다; Spirit Of Saigon 프로젝트(호치민시 1군) 비용은 약 17,390 usd/m2이다. Sunshine Venicia Thu Thiem 프로젝트 비용은 약 6,521 usd/m2이다; River Thu Thiem 프로젝트(Thu Duc 시) 비용은 약 4,782 usd/m2이다.
 • 베트남의 설계 및 건설에 대한 지원은 ADD 건설 Group에 문의하십시오: KOR: 093 6868 700 -


  3.2. 개별 주택, 토지 플롯의 경우

 • 하노이에서 일부 프로젝트의 분기 평균 거래 가격 상승률이 높음: Den Lu III 이민 지역(Hoang Mai 지역) 비용 약 6,956 usd/m2, Van Khe 프로젝트(Ha Dong) 가격 약 7,300 usd/m2, Tan Tay 도시 지역(Dan Phuong) 가격은 약 3,260 usd/m2, ...
 • 호치민시에서 일부 프로젝트의 분기 평균 거래 가격 상승률이 높았다. Saigon Mystery Villas 프로젝트(2군) 가격은 약 9,130 ​​​usd/m2, Nam Long KDC 프로젝트(9군)는 약 9,130 ​​​​usd/m2, Nam Long KDC 프로젝트( 9 군) 약 3,695 usd/m2, Jamona 홈 리조트 프로젝트(Thu Duc 시) 가격 약 2,600 usd/m2), ABC 대학 Village 프로젝트(Nha Be 지역) 가격 약 3,260 usd/ m2이다.
 • 다낭 시에서 여러 프로젝트의 평균 거래 가격은 다음과 같다. One River 프로젝트(Ngu Hanh Son) 가격은 약 2,650 usd/m2, Sun City Eco Island 프로젝트(Cam Le 군)의 가격은 약 2,100USD/m2이다.
 • Hai Phong 시에서 일부 프로젝트의 평균 거래 가격은 다음과 같다: Duong Kinh New City 프로젝트(Duong Kinh 군) 가격 약 656 usd/m2, Him Lam Hung Vuong 프로젝트(Hong Bang 군) 가격 약 1,526 usd/m2이다.
 • Binh Duong 성에서 일부 프로젝트의 평균 거래 가격은 다음과 같다: Dong Binh Duong 도시 지역 프로젝트(Di An City) 비용 약 508 usd/m2, Hana Garden Mall 프로젝트(Bac Tan Uyen) 비용 약 478 usd /m2이다.
 • Dong Nai 성에서 일부 프로젝트의 평균 거래 가격은 다음과 같다: Tien Loc Garden 프로젝트(Nhon Trach) 비용은 약 796 usd/m2), Lavender City 프로젝트(Vinh Cuu) 비용은 약 743 usd/m2이다.
 • Khanh Hoa 성에서 일부 프로젝트의 평균 거래 가격은 다음과 같다: An Binh Tan Urban Area Project(Nha Trang City) 가격은 약 1,335 usd/m2, Mipeco Nha Trang 프로젝트(Nha Trang City) 비용은 약 1,870 usd/m2이다.
 • Ba Ria Vung Tau 성에서 일부 프로젝트의 평균 거래 가격은 다음과 같다: Long Dien 프로젝트(Long Dien 지역)는 약 587 usd/m2이고 Thanh Son Residence 프로젝트(Ba Ria 시)는 약 574 usd/ m이다.
 • 4. 베트남에서 어떤 부동산의 유형 개발 투자를 선택하는 게 좋을까?

  오늘날 베트남 시장에는 주거용 부동산 제품 개발에 투자하는 대기업이 많아 경쟁이 매우 치열하다는 것을 알 수 있다. 게다가 베트남의 산업 발전 잠재력은 여전히 ​​매우 커서 베트남이 동남아시아에서 매우 유리한 위치를 통해 쉽게 알 수 있다. 풍부한 광물 자원과 많은 매장량(철광석, 인회석, 티타늄, 석유 등)이 있기 때문에 미래에는 베트남 기업, 남한 및 베트남에 FDI 자본이 있는 기업의 산업 부동산에 대한 엄청난 수요가 있을 것다. 또한 베트남은 열대 기후와 경관으로 인해 관광 개발, 특히 생태 관광, 체험, 농장 개발의 잠재력이 큰다. 현재 ADD 그룹은 산업 단지 프로젝트와 여러 생태 관광 프로젝트를 개발 중이며 투자자는 베트남에서 투자 경험을 협력, 개발 및 교환하기 위해 당사에 연락할 수 있다.

  참고 정보: 베트남 건설부 웹사이트(링크).

  ADD 건설  Group 은
  Plan ADD  [㈜플랜애드 건축사 사무소]의 모 기업에서 시작되어
  현재는 Plan ADD Vietnam [㈜플랜애드 베트남 법인], 
  ADD Construction  [애드 건설],
  ADD Global  [건축 자재무역]으로 새롭게 출발하는 젊은 기업입니다.

  2022/02/15

  한국 기업에 적합한 베트남 산업 단지는? 베트남에서 산업 공장 건설에 적합한 지역은?

  Phung-Hiep-Industrial-Park
  Phung Hiep 산업 단지

  베트남 산업 단지를 선택하는 것은 산업 공장 설립에 투자하는 첫 번째이자 매우 중요한 단계입니다. 이 글을 통해 우리는 산업 단지 목록, 베트남 산업 단지의 토지 임대 가격, 해당 지역의 인건비 및 산업 지대의 노동 공급 능력을 소개하겠습니다. 투자자들은 이 비용에 대한 정보가 참고용일 뿐이며 종종 시장 변동에 따라 변경된다는 점에 유의해야 합니다.

  관련 게시물: 베트남 건축비


  1. 베트남 산업 단지 분포도


  베트남의 설계 및 건설에 대한 지원은 ADD 건설 Group에 문의하십시오: KOR: 093 6868 700


  2. 베트남 산업 단지 및 산업 공장을 설립하기에 편리한 일부 지역

  2.1. Bac Ninh성

  • 위치: 하노이 시내 중심에서 북동쪽으로 30km.
  • 교통 연결: 하이퐁 항구까지 93km; 노이바이 공항까지 32km; Tan Thanh 국경 검문소까지 144km.
  • 지역 내 산업 단지 수: 16 - 총 면적 최대 6,397.68ha
  • 인구 구조: 약 1,378,592명, Bac Ninh의 인구는 젊고 생산 가능 연령이 60% 이상이다.
  • Bac Ninh 산업 지역 근로자의 평균 소득: 850만 동/인/월.

  2.2 Ha Nam 성

  • 위치: 하노이 수도에서 남쪽으로 50km 이상
  • 교통 연결: 하이퐁 항구까지 109 km; 노이바이 공항까지 88km; Tan Thanh 국경 검문소까지 225km.
  • 지역 내 산업 단지 수: 07 - 총 면적 최대 2,334ha
  • 인구구조 : 811,126명, 생산가능인구수는 전체 인구의 58.5%
  • 근로자 평균 소득: 750만 VND/인/월

  2.3. Hai Phong 성

  • 위치: 하노이 수도에서 102km
  • 교통 연결: 하이퐁 항구; 깟비 국제공항까지 5.9km; Tan Thanh 국경 검문소까지 204km.
  • 지역 내 산업 단지 수: 12 - 총 면적 4,900ha 이상
  • 인구구조 : 2,053,493명, 생산가능인구수는 전체 인구의 52.38%를 차지
  • 근로자 평균 소득: 7,500,000 ~ 7,764,000 VND/인/월
  Hai Phong 산업 단지

  2.4. Binh Duong 성

  • 위치: 13번 국도를 따라 호치민시 중심에서 30km
  • 교통 연결: 사이공 항구(베트남에서 가장 큰 항구)까지 81km, Tan Son Nhat 국제공항까지 72km.
  • 지역 내 산업 단지 수: 48 - 총 면적이 11,000ha 이상.
  • 인구구조 : 2,465,000명, 생산가능인구 75.6%
  • 근로자 평균 소득: 850만 VND/인/월

  2.5. Dong Nai 성

  • 위치: 호치민시에서 30km
  • 교통 연결: 사이공 항구(베트남에서 가장 큰 항구)까지 32km, tan Son Nhat 국제공항까지 28km.
  • 지역 내 산업 단지 수 : 35 - 총면적 12,000ha
  • 인구구조: 3,097,107명, 생산가능인구 63%
  • 근로자 평균 소득: 850만 VND/인/월

  베트남의 설계 및 건설에 대한 지원은 ADD 건설 Group에 문의하십시오: KOR: 093 6868 700


  현재 한국의 FDI 자본이 있는 산업 공장은 주로 Bac Ninh 성, Ha Nam 성, Hai Phong 시 등에 집중되어 있습니다. 이러한 지역은 산업 단지 개발에 대한 명확한 지침과 방향을 가지고 있으며, 산업 및 투자 유치를 강점으로, 동시에 교통, 생산 기반 시설, 노동 자원 등과 같은 장점이 있습니다. 베트남에 생산 공장을 건설하는 데 투자한 한국 대기업은 삼성(Bac Ninh성), LG 전자(Hai Phong 시), 현대 그룹 등을 들 수 있습니다. 이 사업들은 한국의 공급업체와 파트너를 인근 지역으로 끌어들이며 한국 기업과 사람들의 운영, 생산 및 문화적 특성의 요구에 적합한 모든 범위의 보조 서비스를 통해 Bac Ninh 성, Hai Phong 시, Ha Nam 성에 한인 비즈니스 커뮤니티를 만듭니다.

  3. 베트남 산업 단지 명단

  Southern Yen Bai Province 산업 단지

  • 주소: Van Tien District, Yen Bai Province
  • 총 면적: 400ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 7,1usd/m2/50years

  Southern Yen Bai Province 산업 단지

  • 주소: Van Tien District, Yen Bai Province
  • 총 면적: 400ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 7,1usd/m2/50years

  Lương Sơn 산업 단지

  • 주소: Luong Son District, Hoa Binh Province
  • 총 면적: 83ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 82USD/m2/50years

  bắc thăng long 산업 단지

  • 주소: Dong Anh District, Hanoi Province
  • 총 면적: 302ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 90USD/m2/50years

  Binh Luc 산업 단지

  • 주소: 21A Avenue, Trung Luong Ward, Binh Luc District, Ha Nam Province.
  • 총 면적: 10ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 46USD/sqm/44years

  Yen Phong 산업 단지

  • 주소: Long Chau Ward, Yen Phong District, Bac Ninh Province
  • 총 면적: 344ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 76USD/ m2/50years

  Van Trung 산업 단지

  • 주소: Van Trung ward, Viet Yen District, Bac Giang Province
  • 총 면적: 230ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 75USD/sqm/45years

  Minh Duc 산업 단지

  • 주소: Minh Duc ward, My Hao District, Hung Yen Province
  • 총 면적: 99ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 60USD/sqm/50 years

  Song Tra 산업 단지

  • 주소: Road 10, Tan Binh District, Thai Binh Province
  • 총 면적: 150ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 2.5USD/sqm/montn

  Pho Noi A 산업 단지

  • 주소: Pho Noi A ward, Van Lam District, Hung Yen Province
  • 총 면적: 596ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 80USD/sqm/50years

  Yen Binh 산업 단지

  • 주소: Bai Bong ward, Pho Yen district, Thai Nguyen
  • 총 면적: 200ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 60USD/sqm/50years

  Diem Thuy 산업 단지

  • 주소: Diem Thuy ward, Phu Binh District, Thai Nguyen Province
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 48USD/sqm/40years

  Dong Van IV 산업 단지

  • 주소: Nhat Tuu ward, Kim Bang District, Ha Nam
  • 총 면적: 600ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 57USD/sqm/50 years

  Nam Thăng Long 산업 단지

  • 주소: Tu Liem district HaNoi Province
  • 총 면적: 260ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 120USD/m2/50years

  PHÚ NGHĨA 산업 단지

  • 주소: Chuong My District, Ha Noi Province
  • 총 면적: 170ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 5 ha

  VS 산업 단지

  • 주소: Tu Son Distrist, Bac Ninh Province
  • 총 면적: 500ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 85USD/m2/50years

  Đại Đồng 산업 단지

  • 주소: Tien Du Distrist, Bac Ninh Province
  • 총 면적: 272ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 65USD/m2/50years

  Trục chính Tiên Sơn 산업 단지

  • 주소: Tien Son Distrist, Bac Ninh Province
  • 총 면적: 350ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Yen Phong 2 산업 단지

  • 주소: Tam Giang Ward, Yen Phong Distrist, Bac Ninh Province
  • 총 면적: 314ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 76USD/m2/50years

  Thạch Thất 산업 단지

  • 주소: Quoc Oai Distrist, Ha Noi Province
  • 총 면적: 150ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 85USD/m2/50years

  Khai Quang 산업 단지

  • 주소: Vinh Yen Distrist, Vinh Phuc Province
  • 총 면적: 262ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 63USD/m2/50years

  Thang Long II 산업 단지

  • 주소: Yen My Distris, Hung Yen Province
  • 총 면적: 345ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 90-95USD/m2/50years

  Quế Võ 산업 단지

  • 주소: Que Vo Distris, Bac Ninh Province
  • 총 면적: 300ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 64USD/m2/50years

  Pho Noi B Textile and Garment 산업 단지

  • 주소: Lieu Xa Ward, Yen My Distris, Hung Yen Province
  • 총 면적: 121ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 70- 75USD/m2/50years

  đông thọ 산업 단지

  • 주소: Yen Phong Distris, Bac Ninh Province
  • 총 면적: 34,84ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Ngọc Hồi 산업 단지

  • 주소: Thanh Tri Distris, Ha Noi Province
  • 총 면적: 56,4ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Thanh Oai 산업 단지

  • 주소: Thanh Oai Distris, Ha Noi Province
  • 총 면적: 59,3ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Quang Minh 산업 단지

  • 주소: Me Linh Distris, Ha Noi Province
  • 총 면적: 334,4ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 120USD/m2/ 50years

  Lai Vu 산업 단지

  • 주소: Kim Thanh Distris, Hai Dung Provine
  • 총 면적: 213ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 55USD/m2/50years

  Lại Dụ 산업 단지

  • 주소: Hoai Duc Distris, Ha Noi Province
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Lại Yên 산업 단지

  • 주소: Hoai Duc Distris, Ha Noi Province
  • 총 면적: 27,2
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Trường An Xã An Khánh Hoài Đức Hà Nội 산업 단지

  • 주소: Hoai Duc Distrs, Ha Noi Provine
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  xã kim bình 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Bá Thiện 1 산업 단지

  • 주소: Binh Xuyen Distris, Vinh Phuc Province
  • 총 면적: 325ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 45USD/m2/50years

  Khai Sơn Thuận Thành 산업 단지

  • 주소: Thanh Khuong Ward, Thuan Thanh Distris, Bac NInh Province
  • 총 면적: 140ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 52USD/m2/50years

  Phúc Điền 산업 단지

  • 주소: Cam Giang Distris, Hai Duong Province
  • 총 면적: 87ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 55USD/m2/50years

  Phu Hung 산업 단지

  • 주소: Van lam Distris, Hung Yen Province
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Yên Phong Mở Rộng 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  an dương 산업 단지

  • 주소: An Duong Distrs, Hai Phong Province
  • 총 면적: 196ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 65USD/m2/50years

  Ecological Zone Cuisine Vinh Hung 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: 15ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Hai Ha 산업 단지

  • 주소: Hai Ha Distris, Quang Ninh Province
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Trang Due 산업 단지

  • 주소: An Duong Distris, Hai Phong Province
  • 총 면적: 401ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 60USD/m2/50years

  Tan Truong 산업 단지

  • 주소: Tan Truong Distris, Cam Giang Province
  • 총 면적: 198ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 54- 57USD/m2/50years

  Phuc Khanh 산업 단지

  • 주소: Phu khanh Distris, Thai Binh Province
  • 총 면적: 120ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 30USD/m2/50years

  Hạp Lĩnh Nam Sơn 산업 단지

  • 주소: Nam Son Distrist, Bac Ninh Province
  • 총 면적: 800ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 60USD/m2/50years

  Khánh Phú 산업 단지

  • 주소: Yen Khanh Distrist, Ninh Binh Province
  • 총 면적: 351ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Yen My II 산업 단지

  • 주소: yên mỹ- hưng yên
  • 총 면적: 60ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 80usd/m2/50년

  Hoà Phú 산업 단지

  • 주소: hiep hoa- Bắc Giang
  • 총 면적: 207ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Nam Dinh Vu non-tariff and (zone 1) 산업 단지

  • 주소: Hai An Distrits, Hai Phong Province
  • 총 면적: 1329ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 70- 120USD/m2/50years

  Cai Lan 산업 단지

  • 주소: Bai Chay Ward, Ha Long Distrist, Quang Ninh Province
  • 총 면적: 245ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 60USD/m2/Years

  Thụy Vân 산업 단지

  • 주소: Viet Tri Distrist, Phu Tho Province
  • 총 면적: 400ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 30USD/m2/50years

  Bình Xuyên 2 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Nội Hoàng 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  công ti asia khu công nghiệp song khê 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Fugiang Vân Trung 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Chau Son Henan 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  BÌNH XUYÊN 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Đồ Sơn 산업 단지

  • 주소: do son- hai phong
  • 총 면적: 150ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 85usd- 97usd/m2/50년

  Nam Cầu Kiền 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  DEEP C HP II 산업 단지

  • 주소: Dinh Vu Distrist, Hai Phong Province
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Vs Hai Duong 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  VS 산업 단지

  • 주소: Thuy Nguyen Distrist, Hai Phong Province
  • 총 면적: 500ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 80-90USD/m2/50years

  Tam Hiệp 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Phúc Sơn 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Đình Trám 산업 단지

  • 주소: Hoang Ninh Ward, Dinh Tram Distris, Bac Giang Province
  • 총 면적: 100ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 45USD/m2/50years

  xã Chiềng Châu 산업 단지

  • 주소: Mai Chau Distris, Hoa Binh Province
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Lạc Thịnh 산업 단지

  • 주소: Yen Thuy Distris, Hoa Binh Province
  • 총 면적: 200ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Đồng Hướng 산업 단지

  • 주소: Kim Son Distris, Ninh Binh Province
  • 총 면적: 67,12ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Đồng Phong 산업 단지

  • 주소: Dong Phong Ward, Nho Quan Distrist, Ninh Bình Province
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Đồng Tu 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Nguyễn Đức Cảnh 산업 단지

  • 주소: Thai Binh Provnce
  • 총 면적: 102ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Cầu Nghìn 산업 단지

  • 주소: Quynh Phu Distrist, Thai Binh Province
  • 총 면적: 184ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 50USD/m2/50years

  Bau Xeo Park 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Phu My I 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 65

  Lễ Môn 산업 단지

  • 주소: Thanh Hoa Province
  • 총 면적: 87,6ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Tây Bắc Ga 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Rạng Đông 산업 단지

  • 주소: Nghia Hung Distrist, Nam Dinh Province
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Hoa Khanh 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  An Don Danang 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Da Nang ( Đà Nẵng) 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Hoà Cầm 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Hoang Mai 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Tri Lễ 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Nam Cam 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Xóm 4 Nghi Phú 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Cổng VS Nghệ An 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  vàng bạc đá quý 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Bim Son 산업 단지

  • 주소: Bim Son Distrist, Thanh Hoa Province
  • 총 면적: 125ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 30USD/m2/50years

  Phú Vinh 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Northwest in Dong Hoi 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Quán Ngang 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Nam Đông Hà 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Diên Sanh 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Dac Loc 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Quang Ngai VS 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Tinh Phong 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Quang Phu 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Phú Tài 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  An Phuoc 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Phu An Thanh 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 119-135, 144-160 USD

  Long Duc 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Ninh Thủy 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Suoi Dau 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Lộc Son 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Song May 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Honai 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Amata 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Tay Bac Cu Chi 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Dong Nam 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Tan Phu Trung 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Tan Thoi Hiep 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Binh Chieu 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Tan Binh (Tanimex) 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: 106ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  An Ha 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Tan Tao 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Le Minh Xuan 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Phong Phu 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: 148 ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Hiep Phuoc 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Robustness port Hiep Phuoc 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: 311 ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Trung An industrial cluster 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Hoa Phu 산업 단지

  • 주소: Mai Dinh, Hiep Hoa, Bac Giang
  • 총 면적: 64 ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 60 USD

  Binh Minh 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Chau Duc 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Da Bac 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Đất Đỏ 1 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Long Sơn 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Dong Xuyen 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Giao Long 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Tra Noc in Can Tho 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Xẻo Rô 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Khu CN Khánh An 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Thạnh Lộc 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Binh Long 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Binh Hoa 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Song Hau 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Linh Trung 3 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Trang Bang 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Bourbon An Hoa TransAsia 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Thành Thành Công 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Phuoc Dong 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Chà Là 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Tam Thăng 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Hòa Bình 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Trà Đa 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Đông Mai 산업 단지

  • 주소: quang ninh 시- yen hung 현- 18국도
  • 총 면적: 168ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 55usd/m2/50년

  Thanh Bình 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Long Binh - An, Tuyen Quang 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Thai Hoa 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Bạch Hạc 산업 단지

  • 주소: Viet Tri Distrist, Phu Tho Province
  • 총 면적: 75,8ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 0,43USD/m2/years

  Đồng Lạng 산업 단지

  • 주소: Phu Ninh Distrist, Phu Tho Province
  • 총 면적: 41,7ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 25USD/m2/50years

  Đại An 산업 단지

  • 주소: Cam Giang Distrist, Hai Duong Province
  • 총 면적: 174ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 55-68USD/m2/Years

  VS 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Thuận Thành 2 산업 단지

  • 주소: Thuan Thanh Distrist, Bac NInh Province
  • 총 면적: 252ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 32USD/m2/50years

  Thuan Thanh III 산업 단지

  • 주소: Thuan Thanh Distrist, Bac Ninh Province
  • 총 면적: 100ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 58USD/m2/50years

  Hanaka 산업 단지

  • 주소: Tu Son Distrist, Bac Ninh Province
  • 총 면적: 74ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 39USD/m2/years

  Khu CN Bình Vàng 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Dong Van I 산업 단지

  • 주소: Duy Tien Distrist, Ha Nam Province
  • 총 면적: 138ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 50-55USD/m2/50years

  Dong Van II 산업 단지

  • 주소: Duy Tien Distrist, Ha Nam Province
  • 총 면적: 264ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 58USD/m2/50years

  Việt Hòa-Kenmark 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  IZ Lai Cach 산업 단지

  • 주소: Cam Giang Distrist, Hai Duong Province
  • 총 면적: 132,4ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 55USD/m2/50years

  Tien Hai 산업 단지

  • 주소: Tien Hai Distrist, Thai Binh Province
  • 총 면적: 250ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 25USD/m2?50years

  Hải Yên - Viglacera 산업 단지

  • 주소: Mong Cai Distrist, Quang Ninh Province
  • 총 면적: 182ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 30USD/m2/50years

  Que Vo III 산업 단지

  • 주소: Que Vo Distrist, Bac Ninh Province
  • 총 면적: 552ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 65USD/m2/years

  Que Vo 2 산업 단지

  • 주소: Que Vo Distrist, Bac NInh Province
  • 총 면적: 272ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 64USD/m2/50years

  Phú Thái 산업 단지

  • 주소: Kim Thanh Distrist, Hai Duong Province
  • 총 면적: 40ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  CỘNG HOÀ CHÍ LINH HẢI DƯƠNG 산업 단지

  • 주소: Chi Linh Distrist, Hai Duong Province
  • 총 면적: 357ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 50USD/m2/years

  Luong Son Cluster 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Tan Hung Cluster 산업 단지

  • 주소: Lang Giang Distist, Bac Giang Province
  • 총 면적: 50ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  꽝밍공업단지 산업 단지

  • 주소: Me Linh Distrist, Vinh Phuc Provine
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Ba Thien II 산업 단지

  • 주소: Binh Xuyen Distrist, Vinh Phuc Province
  • 총 면적: 7.6ha - remaining
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 70-75usd/sqm

  Gia Lễ 산업 단지

  • 주소: Dong Hung Distrist, Thai Binh Province
  • 총 면적: 84,7ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Tân Liên 산업 단지

  • 주소: Vinh Bao Distrist, Hai Phong Province
  • 총 면적: 149,7ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Hòa xá 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Mỹ Trung 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Bao Minh Management Board 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Ý Yên II 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: Updating
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Khánh Phú 산업 단지

  • 주소: Khanh Phu, Yen Khanh, Ninh Binh Province
  • 총 면적: 11Ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 35-40 Usd/sqm/year

  HANSS 산업 단지

  • 주소: Xã Đại Xuyên- Huyện Phú Xuyên - Hà Nội
  • 총 면적: 50 ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Phu nghia 2 산업 단지

  • 주소: Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội
  • 총 면적: 238 ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Hiệp Phước 2 산업 단지

  • 주소: Rạch Dộp, Hiệp Phước, Nhà Bè, Hồ Chí Minh
  • 총 면적: 597
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  KCX Linh Trung 1 산업 단지

  • 주소: AH 1, Phường Linh Trung, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
  • 총 면적: 62 ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  QUANG MINH 산업 단지

  • 주소: tt. Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội, Việt Nam
  • 총 면적: 344 ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  HÀ NỘI - ĐÀI TƯ 산업 단지

  • 주소: 20 Cầu Bươu, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội
  • 총 면적: 40ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 10 ha

  Bien Hoa 2 산업 단지

  • 주소: Bùi Văn Hòa, Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
  • 총 면적: 356 ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Cat Lai 2 산업 단지

  • 주소: K1, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Hồ Chí Minh, Phường Thạnh Mỹ Lợi Quận 2 Hồ Chí Minh
  • 총 면적: 112 ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  KCX TÂN THUẬN 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: 300 ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  KCX Linh Trung 2 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: 62 ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  Long Hậu 산업 단지

  • 주소: Updating
  • 총 면적: 50 ha
  • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

   정보 출처 - reference:
  • Bac Ninh 산업 단지 관리 위원회: Link
  • Hai Phong 시 포털: Link
  • 통계청: Link
  ADD 건설  Group 은
  Plan ADD  [㈜플랜애드 건축사 사무소]의 모 기업에서 시작되어
  현재는 Plan ADD Vietnam [㈜플랜애드 베트남 법인], 
  ADD Construction  [애드 건설],
  ADD Global  [건축 자재무역]으로 새롭게 출발하는 젊은 기업입니다.