2022/01/21

Thiết kế khu nhà ở và dịch vụ thương mại TNG KDC EA T'LING


Site location : thị trấn Ea t’ling – huyện Cư Jút – tỉnh Đăk Nông
Type : Shophhouse & Villa & GATE
Area : 11,655 haThiết kế khu nhà ở và dịch vụ thương mại TNG KDC EA T'LING

Dự án Khu Nhà ở tập trung tổ dân phố 3 nằm ở thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông với quy mô khoảng 11,655 ha được xây dựng sẽ đáp ứng nhu cầu về nhà ở, dịch vụ đô thị, giáo dục cho thị trấn, đồng thời tạo lập Khu trung tâm hành chính mới cho huyện Cư Jút. Dự án Khu nhà ở tập trung tổ dân phố 3 mang đến cho thị trấn Ea T’ling bộ mặt không gian kiến trúc mới sang trọng, sạch đẹp và hiện đại.
Mục tiêu của dự án: Xây dựng Khu nhà ở tập trung tổ dân phố 3 thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông đồng bộ, hoàn thiện các hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tăng hiệu quả đầu tư trên nguyên tắc tuân thủ về cơ bản các chỉ tiêu của đồ án quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

Nhiệm vụ chính của Tư vấn thiết kế là Lập hồ sơ thiết kế ý tưởng cho hạng mục Nhà ở và Dịch vụ thương mại tại thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông.


Các yêu cầu thiết kế:
- Tuân thủ các chỉ tiêu thông số thiết kế quy hoạch ở đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án.
- Phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn về xây dựng
- Thiết kế tính toán đến chi phí đầu tư và vận hành
- Hình thức kiến trúc hiện đại, phù hợp với đặc tính văn hóa địa phương.