2022/01/24

Thiết kế quy hoạch xây dựng và công ty tư vấn thiết kế uy tín

1. Thiết kế quy hoạch Xây Dựng

    1.1. Thiết kế quy hoạch xây dựng là gì?

    Theo Luật xây dựng 2014: quy hoạch xây dựng là việc tổ chức không gian của đô thị, nông thôn và khu chức năng; tổ chức hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; tạo lập môi trường thích hợp cho người dân sống tại các vùng lãnh thổ, đảm bảo kết hợp hài hòa giữa lợi ích quốc gia và lợi ích cộng đồng, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
    Anh, chị có thể tham khảo chi tiết quy định pháp luật về thiết kế quy hoạch tại: Luật xây dựng 2014.

    1.2. Tại sao cần có thiết kế quy hoạch?

    Như chúng ta đã tìm hiểu trong phần trên, thiết kế quy hoạch nhằm mục đích tổ chức không gian, hệ thống công trình và hạ tầng nhằm tạo môi trường sinh sống phù hợp cho cư dân, đảm bảo phát triển hài hòa lợi ích của nhân dân và đất nước.
    Một quy hoạch cần đảm bảo tầm nhìn xa và có tính khả thi phù hợp với điều kiện nền kinh tế hiện thời, vừa bao gồm các đề án ngắn hạn và dài hạn đồng thời hạn chế đến mức thấp nhất khả năng dẫn đến “quy hoạch treo” ảnh hưởng đến phát triển bền vững, lãng phí nguồn lực của cả nhà nước và doanh nghiệp.

Thiết kế quy hoạch đô thị
Phối cảnh một dự án thiết kế quy hoạch đô thị do ADD-Group triển khai

Liên hệ ADD 건설 Group tư vấn thiết kế kiến trúc và xây dựng: KOR: 093 6868 700 - VIE: 0945 802 861

    1.3. Các loại thiết kế quy hoạch?

    Quy hoạch chung tỉ lệ 1/5.000: 

  • Có thể nói đây là cơ sở gốc để xác lập mục tiêu phát triển, thu hút đầu tư, xác định sự cần thiết về di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng, đền bù đất, …
  • Định hướng quy hoạch phát triển giao thông, xác định mốc giới, địa giới của các phần đất đai dành cho phát triển hạ tầng (cầu, cống, điện, nước, …), trường học, khu dân cư, cảnh quan, ...

    Quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000: 

  • Tài liệu này phân chia, xác định mạng lưới các công trình hạ tầng và các chức năng sử dụng đất nhằm mục đích cụ thể hóa nội dung của quy hoạch chung (1/5.000). 
  • Các phạm vi ranh giới, diện tích, tính chất khu vực, dự kiến về các chỉ số về cư dân, chỉ số sử dụng đất, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật; 
  • Xác định các yêu cầu, nguyên tắc cơ bản về phân khu chức năng nhằm đảm bảo phù hợp về không gian kiến trúc, đấu nối hạ tầng kỹ thuật thống nhất với quy hoạch chung.
  •  Đồng thời tài liệu này bao gồm các nội dung xác định vị trí công trình kỹ thuật và ranh giới trên đất. Chính vì thế quy hoạch này đặc biệt liên quan đến quyền sử dụng đất, do đó nó là căn cứ để giải quyết tranh tụng.

    Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500: 

  • Là bản thiết kế quy hoạch cụ thể hóa nội dung quy hoạch phân khuquy hoạch chung.
  • Bố trí cụ thể tất cả các công trình trên đất, về hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch chi tiết bố trí đến từng ranh giới lô đất.
  • Bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500 chính là quy hoạch tổng mặt bằng của các dự án đầu tư xây dựng, là cơ sở để định vị công trình, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật công trình.
  • cơ sở để lập dự án đầu tư xây dựng.

Liên hệ ADD 건설 Group tư vấn thiết kế kiến trúc và xây dựng: KOR: 093 6868 700 - VIE: 0945 802 861

Tìm hiểu thêm về quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500
Thiết kế quy hoạch đô thị

Phối cảnh một dự án thiết kế quy hoạch đô thị do ADD-Group triển khai

1.4. Đồ án quy hoạch chi tiết gồm những gì?

Đồ án quy hoạch là tài liệu thể hiện nội dung của quy hoạch gồm sơ đồ, bản vẽ, mô hình và thuyết minh.

Liên hệ đội ngũ kiến trúc sư ADD 건설 Group để được hỗ trợ tư vấn thiết kế & xây dựng
093 6868 700 (Mr. Son Min Chang - Kor/ Eng) - 098 5512 288 (Mr. Lâm - Vie/ Eng).

Tài liệu

Chi tiết

Note

Bản vẽ

Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất.

Tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000.

Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan, hạ tầng xã hội và đánh giá đất xây dựng.

Tỷ lệ 1/500

Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật. 

Tỷ lệ 1/500

Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất. 

Tỷ lệ 1/500

Sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan.

Tỷ lệ 1/500

Bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật.

Tỷ lệ 1/500

Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Tỷ lệ 1/500

Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật.

Tỷ lệ 1/500

Bản vẽ xác định các khu vực xây dựng công trình ngầm.

Theo tỷ lệ thích hợp

Các bản vẽ thiết kế đô thị theo quy định của Bộ Xây dựng. 

Tại Thông tư số 06/2013/TT-BXD.

Thuyết minh

Xác định chỉ tiêu về dân số, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan cho toàn khu vực quy hoạch; chỉ tiêu sử dụng đất và yêu cầu về bố trí công trình đối với từng lô đất; bố trí mạng lưới các công trình hạ tầng kỹ thuật đến ranh giới lô đất.


Xác định vị trí, quy mô các khu đặc trưng cần kiểm soát, các nội dung cần thực hiện để kiểm soát và các quy định cần thực hiện.


Các giải pháp về thiết kế đô thị, kiến trúc công trình cụ thể và cảnh quan khu vực quy hoạch.


Xác định các khu vực xây dựng công trình ngầm (các công trình công cộng ngầm, các công trình nhà cao tầng có xây dựng tầng hầm, …)


Phân tích, đánh giá về tác động môi trường phù hợp với nội dung đánh giá môi trường chiến lược trong quy hoạch chung đã được phê duyệt.


Dự kiến sơ bộ về tổng mức đầu tư; đề xuất giải pháp về nguồn vốn và tổ chức thực hiện.Quý vị có thể tham khảo cụ thể hơn nữa tại: Thông tư 12/2016/TT-BXD.

Thiết kế quy hoạch đô thị

Phối cảnh một dự án thiết kế quy hoạch đô thị do ADD-Group triển khai

2. Kinh nghiệm tìm, lựa chọn công ty tư vấn thiết kế quy hoạch

2.1. Công ty tư vấn thiết kế quy hoạch xây dựng - kinh nghiệm lựa chọn 1

Đánh giá kinh nghiệm triển khai lập quy hoạch của đơn vị tư vấn thiết kế - dựa trên các dự án tương tự đã triển khai. Bạn có thể tìm được đơn vị tư vấn thiết kế thông qua người thân giới thiệu hoặc tìm kiếm trên internet. Cho dù thế nào chúng ta cũng cần đề nghị đơn vị giới thiệu về năng lực các dự án trước đó đã triển khai, từ đó có thể đánh giá được một phần về độ tin cậy của đơn vị tư vấn thiết kế quy hoạch. Đây được coi như một khâu sàng lọc tối thiểu.


2.2. Công ty tư vấn thiết kế quy hoạch xây dựng - kinh nghiệm lựa chọn 2

Đánh giá năng lực đội ngũ kiến trúc sư, dựa vào đánh giá về số lượng nhân sự của công ty tư vấn thiết kế, bạn hoàn toàn có thể đánh giá được tốc độ triển khai dự án của họ. Đối với doanh nghiệp có lực lượng kiến trúc sư quá mỏng, ít kinh nghiệm và cùng lúc phải xử lý nhiều dự án, thì bạn sẽ cần đặt dấu hỏi lớn về tốc độ bàn giao kết quả cuối cùng. Cần đảm bảo rằng các tiến độ công việc tiếp theo sẽ không bị ảnh hưởng vì sự chậm trễ của đơn vị thiết kế quy hoạch.

Liên hệ đội ngũ kiến trúc sư ADD 건설 Group để được hỗ trợ tư vấn thiết kế & xây dựng
093 6868 700 (Mr. Son Min Chang - Kor/ Eng) - 098 5512 288 (Mr. Lâm - Vie/ Eng).

2.3. Công ty tư vấn thiết kế quy hoạch xây dựng - kinh nghiệm lựa chọn 3

Đánh giá về chi phí luôn là một khâu không thể bỏ qua, trong bất kỳ công việc lựa chọn nhà thầu. Chủ đầu tư cần lưu ý rằng cần lựa chọn đơn vị thiết kế có năng lực phù hợp và ở mức giá hợp lý, chứ không phải lựa chọn doanh nghiệp có giá quá rẻ. Giá quá rẻ thường đi kèm với những chi phí khổng lồ trong tương lai như: chất lượng đồ án quy hoạch kém, chậm trễ trong tiến độ triển khai, … điều này có thể dẫn tới những hệ quả lớn hơn cho chủ đầu tư.


2.4. Công ty tư vấn thiết kế quy hoạch xây dựng - kinh nghiệm lựa chọn 4

Đánh giá quy trình làm việc của đơn vị tư vấn thiết kế cũng là một cách để nắm bắt được năng lực và kinh nghiệm của họ. Những đơn vị có quy trình làm việc rõ ràng, chuyên nghiệp sẽ luôn giúp cho các công việc triển khai nhanh chóng, minh bạch, hạn chế các thủ tục rườm rà cho chủ đầu tư.

ADD-GROUP là một đơn vị tư vấn thiết kế, xây dựng từ Hàn Quốc với kinh nghiệm hơn 12 năm tại thị trường Việt Nam, chúng tôi thấu hiểu các thực tế, yêu cầu pháp lý Việt Nam và mang đến những thiết kế, tư vấn theo phong cách Hàn Quốc.

Quý Vị có thể tham khảo một số dự án thiết kế quy hoạch của chúng tôi tại: Thiết kế quy hoạch đô thị mới Cao Ngạn, Thiết kế quy hoạch Vinh Green city, ... và rất nhiều dự án khác trên website của chúng tôi.
Trân Trọng.