2023/05/05

QHCT TỶ LỆ 1/500 KHU ĐÔ THỊ NAM SÔNG HIẾU

Site location:Quang Tri province

Project site area: 28 ha

Type: Town house, Villa

Total unit:

Design by: Plan ADD  

Plan ADD  [㈜플랜애드 건축사 사무소]의 모 기업에서 시작되어
현재는 Plan ADD Vietnam [㈜플랜애드 베트남 법인], 
ADD Construction  [애드 건설],
ADD Global  [건축 자재무역]으로 새롭게 출발하는 젊은 기업입니다.