2023/05/05

CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ HẠ LÝ, TP.HẢI PHÒNG


Site location : 80 Ha Ly, Ha Ly ward, Hong Bang district, Hai Phong city.
Project site area : 2,24 ha
Type : Townhouse
Total unit :
Design by : Plan ADD

Plan ADD  [㈜플랜애드 건축사 사무소]의 모 기업에서 시작되어
현재는 Plan ADD Vietnam [㈜플랜애드 베트남 법인], 
ADD Construction  [애드 건설],
ADD Global  [건축 자재무역]으로 새롭게 출발하는 젊은 기업입니다.