2019/06/04

HAENGSUNG ELECTRONICS VN FACTORY

HAENGSUNG ELECTRONICS VN FACTORY

Site area: 9ha
Construction ratio: 55%
Phase: Workshop 1 & 2 + office
Total GFA: ~22,150m2
Total Construction cost: 6,000,000 USD

ADD work scope:  Design plan &BOQ


HAENGSUNG ELECTRONICS  Công ty 100% vốn đầu tư Hàn Quốc, chuyên sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử, điện thoại, máy giặt, ...