2019/06/04

HAENGSUNG ELECTRONICS VN FACTORY


Site location : Trang Due Industrial Park
Site area : 9ha
Construction ratio : 55%
Phase : Workshop 1 & 2 + office
Total GFA : ~22,150m2
Total Construction cost : 6,000,000 USD
ADD work scope : Design plan &BOQ
HAENGSUNG ELECTRONICS là Công ty 100% vốn đầu tư Hàn Quốc, chuyên sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử, điện thoại, máy giặt, ...