2017/01/01

ENCALVE PHU QUOC PLANNING 1/500


Site location : Phú Quốc, Kiên Giang
Project : Quy hoạch chi tiết Khu phức hợp ENCALVE Phú Quốc
Project area : 343ha
Participation : Hỗ trợ công tác ý tưởng cùng Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Việt Nam