2017/01/01

ENCALVE PHU QUOC PLANNING 1/500

ENCALVE PHU QUOC PLANNING 1/500

Dự án: Quy hoạch chi tiết Khu phức hợp ENCALVE Phú Quốc
Địa điểm: Phú Quốc, Kiên Giang
Quy mô: 343ha
Tham gia: Hỗ trợ công tác ý tưởng cùng Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Việt Nam