2016/11/11

PLANNING 1/5000 QL21B NAM DINH

PLANNING 1/5000 QL21B NAM DINH

Dự án: Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 hai bên tuyến đường QL21B Phủ Lý, Nam Định đến năm 2015
Địa điểm: Mỹ Lộc, Nam Định
Quy mô: 3585 ha