2016/11/11

PLANNING 1/5000 QL21B NAM DINH


Site location : Mỹ Lộc, Nam Định
Project : Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 hai bên tuyến đường QL21B Phủ Lý, Nam Định đến năm 2015
Project area : 3585 ha