2017/09/09

ECO+ CITY THUONG DINH

Ý tưởng quy hoạch khu tập thể cũ Thượng Đình được đề xuất dựa trên các tài liệu hiện trạng và dữ liệu quy hoạch xây dựng hiện có, và phân tích theo trình tự khoa học, bám sát định hướng của dự án quy hoạch chung xây dựng thành phố Hà Nội theo định hướng đến năm 2030, tầm nhìn 2050 tỷ lệ 1/10.000, và đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000.

Ý tưởng của đồ án đặc biệt đề cao tính mềm dẻo trong việc triển khai dựa trên tính kế thừa cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật chủ chốt -> Chuyển dịch từ một khu tập thể cũ đã xuống cấp nghiêm trọng trở thành một không gian đô thị phát triển bền vững, hoàn toàn thay đổi và thích ứng với xu thế mới – nơi có nhà để ở rộng dãi, có tiện nghi đáng để sống, có không gian văn minh để các sinh hoạt của cộng đồng được giao lưu, có các dịch vụ để người dân sáng tạo, có đủ tiện ích để cộng đồng con em được giáo dục, được chăm sóc.


Dự án có quy mô gần 7ha đất, nằm dọc theo tuyến đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Với tổng diện tích sàn khoảng 450m2, được xây dựng 3 tầng hầm và tối đa 40 tầng nổi. Trong đó bố trí đầy đủ các tiện ích cho một khu ở cao cấp. Mật độ bình quân toàn khu chỉ rơi vào khoảng 40%, ưu tiên diện tích mặt đất cho cây xanh, bãi xe, đáp ứng đúng yêu cầu của thành phố cho 1 khu đô thị xanh trong tương lai. Góp phần phát triển bộ mặt hiện đại cho thành phố Hà Nội.


Dự án hiện trong giai đoạn nghiên cứu đề xuất Quy hoạch, Plan ADD được sự hỗ trợ tích cực của đơn vị TVTK Xuân Mai (XMT).