2015/11/03

PLANNING 1/500 VINHOME RIVERSIDE HAIPHONG


Site location : Thành phố Hải Phòng
Project : Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị Vinhome Riverside Hải Phòng
Project area : 75ha
Participation : Hỗ trợ Viện Quy hoạch trong công tác lập ý tưởng.