2011/11/03

AN VIEN NHA TRANG NEW URBAN - TOURISM CITY

AN VIEN NHA TRANG NEW URBAN - TOURISM CITY

Dự án: Quy hoạch chi tiết 1/500 khu đô thị du lịch An Viên, Nha Trang
Địa điểm: Phương An Viên, TP Nha Trang
Quy Mô: ~36ha