2011/11/03

AN VIEN NHA TRANG NEW URBAN - TOURISM CITY


Site location : Phương An Viên, TP Nha Trang
Project : Quy hoạch chi tiết 1/500 khu đô thị du lịch An Viên, Nha Trang
Project area : ~36ha