2009/05/03

USILK CITY NEW URBAN 1/500

USILK CITY NEW URBAN 1/500

Dự án: Quy hoạch chi tiết 1/500 khu đô thị Usilk City
Địa điểm: Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội
Quy Mô: ~15ha